Privacy Statement

Inleiding

In deze Privacy Statement lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Scandinavian Vintage en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Scandinavian Vintage

Scandinavian Vintage is een webshop in vintage woonaccessoires en meubels. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Scandinavian Vintage verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Scandinavian Vintage, neem dan gerust contact met ons op via info@scandinavianvintage.nl

Scandinavian Vintage | Suezkade 48 | 2517 BW | Den Haag | Btw. Nr. NL154299212B01 | KVK Nr.67280242

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Scandinavian Vintage. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellen en bezorgen artikelen
  Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Scandinavian Vintage via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
 3. Google Analytics
  De website van Scandinavian Vintage verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 4. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens

Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Scandinavian Vintage, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten. De gegevens die Scandinavian Vintage ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

 1. Woocommerce
  Voor de uitvoering van de Scandinavian Vintage webshop maakt Scandinavian Vintage gebruikt van de diensten van Woocommerce. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Scandinavian Vintage worden opgeslagen op de servers van Woocommerce. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Woocommerce.
 2. Hostnet
  Voor hosting van de Scandinavian Vintage webshop en email maakt Scandinavian Vintage gebruikt van de diensten van Hostnet. Alle gegevens die jij achterlaat via de e-mail van Scandinavian Vintage worden opgeslagen op de servers van Hostnet.
 3. PostNL
  Om de artikelen te kunnen versturen maken wij gebruik van PostNL. Zij verwerken de NAW gegevens alleen voor het bezorgen van het pakket.
 4. Mollie payments
  Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).
 5. Mailchimp nieuwsbrief
  De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslag periode

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 1. Verwerking van order
  Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.
 2. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@scandinavianvintage.nl
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Scandinavian Vintage via email, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4. Google Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Scandinavian Vintage vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@scandinavianvintage.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Scandinavian Vintage. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Scandinavian Vintage vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Scandinavian Vintage niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens

Scandinavian Vintage verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Scandinavian Vintage via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Scandinavian Vintage. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Scandinavian Vintage de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Scandinavian Vintage met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Scandinavian Vintage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Scandinavian Vintage dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Scandinavian Vintage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@scandinavianvintage.nl.

Scandinavian Vintage | Suezkade 48 | 2517 BW | Den Haag | Btw. Nr. NL154299212B01 | KVK Nr.67280242